Doctor: Good News, Bad News

Good news for people who like bad news for people who like good news who also like to be confused.

Doctor: Good News, Bad News
Filed Under:
We like you. Do you like us too?