ohio state - penn state game...that umbrella guy...enough said