This won't end well...

 

1.

via votebot9898

 

2.

via NSFW_PORN_ONLY

 

3.

via GwiffLeez

 

4.

via EPG-Chris